فروش

فروش | این دپارتمان برای ایجاد سوالات قبل از سفارش و مشکلات در هنگام سفارش می باشد

روابط عمومی

روابط عمومی | این دپارتمان تنها برای ایجاد درخواست های خارج از سرویس های میزبان پایتخت و ارسال اطلاعیه ها و دریافت اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده در داخل وب سایت میزبان پایتخت می باشد