فروش

فروش | این دپارتمان برای ایجاد سوالات قبل از سفارش و مشکلات در هنگام سفارش می باشد

روابط عمومی

روابط عمومی | این دپارتمان تنها برای ایجاد درخواست های خارج از سرویس های میزبان پایتخت و ارسال اطلاعیه ها و دریافت اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده در داخل وب سایت میزبان پایتخت می باشد

انتقال به مرکز داده میزبان پایتخت

در صورتیکه شما در شرایط انتقال به مرکز داده میزبان پایتخت قرار گرفته ایت کلیه درخواست های خودتان را از طریق این دپارتمان ایجاد نمایید.