• هاست ابری
 • هارددیسک SSD - NVMe
 • کنترل پنل cPanel
 • میزبانی وب اروپا، کانادا و ایران

LH-500

 • فضا 500MB
 • پهنای باند نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • وب سرویس NGINX
1,499,000 ریال سالانه
2,998,000 ریال دوساله
4,497,000 ریال سه سالانه

سفارش دهید

LH-3G

 • فضا 3000MB
 • پهنای باند نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • وب سرویس NGINX
299,000 ریال ماهانه
2,999,000 ریال سالانه
5,998,000 ریال دوساله
8,997,000 ریال سه سالانه

سفارش دهید

LH-5G

 • فضا 5000MB
 • پهنای باند نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • وب سرویس NGINX
449,000 ریال ماهانه
4,499,000 ریال سالانه
8,998,000 ریال دوساله
13,497,000 ریال سه سالانه

سفارش دهید

LH-10G

 • فضا 10000MB
 • پهنای باند نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • وب سرویس NGINX
699,000 ریال ماهانه
6,999,000 ریال سالانه
13,998,000 ریال دوساله
20,997,000 ریال سه سالانه

سفارش دهید

LH-20G

 • فضا 20000MB
 • پهنای باند نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • وب سرویس NGINX
999,000 ریال ماهانه
9,999,000 ریال سالانه
19,998,000 ریال دوساله
29,997,000 ریال سه سالانه

سفارش دهید