دسته بندی ها

نرم افزار ایمیل مارکتینگ 9

توضیحات در مورد نرم افزار ایمیل مارکتینگ، نحوه ارسال ایمیل و سرور مناسب ایمیل مارکتینگ

نرم افزاری های دسترسی FTP 3

آموزش کار با سیستم ها و نرم افزار تحت ویندوز و لینوکس اتصال به FTP