نمایندگی ابری لینوکس - ریسلری لینوکس

LRH-1G

 • فضا 1GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
شروع از
598,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-3G

 • فضا 3GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
شروع از
718,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-5G

 • فضا 5GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
شروع از
958,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-10G

 • فضا 10GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
شروع از
1,798,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-20G

 • فضا 20GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
شروع از
2,398,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-50G

 • فضا 50GB
 • پهنای باند UnlimitedGB
 • ایمیل اکانت نامحدود
 • ساب دامین نامحدود
شروع از
3,358,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید