VI-2

2 هسته پردازنده ,1.5 گیگابایت حافظه گارانتی ,40 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=2
cpu_freq=4.8
ram=1536
disk=40
bandwidth=200
location=Iran
ip=1
backup=20

 • حافظه گارانتی 1536MB
 • حافظه اشتراکی 512MB
 • فضا هارد 40GB
 • پهنای باند 200GB
شروع از
1,798,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
VI-3

3 هسته پردازنده ,2.5 گیگابایت حافظه گارانتی ,60 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=3
cpu_freq=7.2
ram=2560
disk=60
bandwidth=300
location=Iran
ip=1
backup=20

 • حافظه گارانتی 2560MB
 • حافظه اشتراکی 1024MB
 • فضا هارد 60GB
 • پهنای باند 300GB
شروع از
2,398,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
VI-4

4 هسته پردازنده ,3.5 گیگابایت حافظه گارانتی ,80 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=4
cpu_freq=9.6
ram=3584
disk=80
bandwidth=400
location=Iran
ip=1
backup=20

 • حافظه گارانتی 3584MB
 • حافظه اشتراکی 1536MB
 • فضا هارد 80GB
 • پهنای باند 400GB
شروع از
2,998,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید
VI-5

5 هسته پردازنده ,4 گیگابایت حافظه گارانتی ,100 گیگابایت فضای دیسک ,پهنای باند نامحدود ,1 آی پی اختصاصی ,20 گیگابایت فضای پشتیبان
cpu=5
cpu_freq=12
ram=4608
disk=100
bandwidth=600
location=Iran
ip=1
backup=20

 • حافظه گارانتی 4608MB
 • حافظه اشتراکی 2048MB
 • فضا هارد 100GB
 • پهنای باند 600GB
شروع از
2,998,800 ریال
ماهانه
سفارش دهید