RADIO-1

 • کیفیت پخش 48کیلوبیت
 • حداکثر شنوندگان 25 شنونده همزمان
 • فضای میزبانی 300 مگابایت
 • پهنای باند 50 گیگابایت
 • پخش زنده بله
 • DJ اتوماتیک بله
195,000 ریال ماهانه
1,950,000 ریال سالانه

سفارش دهید

RADIO-2

 • کیفیت پخش 64کیلوبیت
 • حداکثر شنوندگان 50 شنونده همزمان
 • فضای میزبانی 500 مگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • پخش زنده بله
 • DJ اتوماتیک بله
245,000 ریال ماهانه
2,450,000 ریال سالانه

سفارش دهید

RADIO-3

 • کیفیت پخش 128کیلوبیت
 • حداکثر شنوندگان 75 شنونده همزمان
 • فضای میزبانی 1000 مگابایت
 • پهنای باند 200 گیگابایت
 • پخش زنده بله
 • DJ اتوماتیک بله
345,000 ریال ماهانه
3,450,000 ریال سالانه

سفارش دهید

RADIO-U

 • کیفیت پخش 192کیلوبیت
 • حداکثر شنوندگان 500 شنونده همزمان
 • فضای میزبانی 10000 مگابایت
 • پهنای باند 2000 گیگابایت
 • پخش زنده بله
 • DJ اتوماتیک بله
2,999,000 ریال سه ماهه
9,990,000 ریال سالانه

سفارش دهید

RADIO-UU

 • کیفیت پخش 384کیلوبیت
 • حداکثر شنوندگان 50000 شنونده همزمان
 • فضای میزبانی 10000 مگابایت
 • پهنای باند 5000 گیگابایت
 • پخش زنده بله
 • DJ اتوماتیک بله
2,490,000 ریال ماهانه
24,900,000 ریال سالانه

سفارش دهید