Uncategorized

حرکتی بلند پروازانه با سرورهای داکر و کوبرنتیز میزبان پایتخت

حامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

در شرایط گسترش ویروس کرونا لازم است که بیش از پیش حامی کودکان باشیم، از این رو شما نیز می توانید به کمپین حمایت مالی از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست بپیونید. متاسفانه خطر بیماری کرونا برای عزیزان میانسال و کهنسال بسیار شدید است و آمار از دست رفتن جان این عزیزان بسیار بالاست […]

بیشتر بدانید