چرخه حیات دامین

چرخه حیات دامین

اطلاعات جامع از نحوه زندگی و حیات دامین‌های ملی و جهانی و وضعیت‌های آن‌ها در زمان آزاد، فعال، منقضی، دوره باز خرید، دوره حذف

لذت سرعت چند برابری میزبانی وب و هاست میزبان پایتخت با سری جدید سرور NGINX

چرخه حیات و زندگی دامین چگونه است؟

مشاوره حرفه ای بگیرید!

چرخه حیات دامین ICANN

نمودار روبرو چرخه حیات دامین‌ها را طبق قوانین موسسه ICANN نشان می دهد. توجه داشته باشید که دامین‌های ir از این قاعده مستثنی می‌باشند.

آزاد (Available):در این دوره دامین برای ثبت آزاد می‌باشد و می‌‌توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آنرا به نام خود ثبت نمود.
فعال(Active): در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می‌تواند در هر زمان آن‌را تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی‌تواند بیش از ۱۰ سال از تاریخ جاری باشد.
منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active دامین، دامین تمدید نشود. در این دوره دامین غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره مالک دامین می‌تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجدداً تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند. عموما این دوره بین 1 الی 45 روز است که در شرایط مختلف مابین Registrar های مختلف متفاوت می باشد.
دوره بازخرید (Redemption Grace Period): پس از گذشت ۴۵ روز از تاریخ انقضای دامین این دوره ۳۰ روزه آغاز می‌شود در این دوره همانند دوره Expired دامین غیر فعال می‌باشد. در این دوره تمدید دامین تنها توسط مالک دامین و با پرداخت مبلغ جریمه ۱۵۰ دلاری مازاد بر هزینه تمدید دامین امکان پذیر است.
دوره حذف (Pending Deletion): در این دوره ۵ روزه حتی مالک دامین نیز نمی‌تواند دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

چرخه حیات دامین
چرخه حیات دامین آی آر

چرخه حیات دامین IR

نمودار روبرو چرخه حیات دامین‌ها را طبق قوانین ایرنیک IRNIC نشان می دهد.

آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد می‌باشد و می‌توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آن‌را به نام خود ثبت نمود.
فعال(Active): در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می‌تواند در هر زمان آن‌را تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی‌تواند بیش از ۵ سال از تاریخ جاری باشد.
منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active دامین، دامین تمدید نشود. در این دوره ۳۰ روزه دامین غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره ۳۰ روزه مالک دامین می‌تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجدداً تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.
دوره قفل(Lock): در این دوره ۳۰ روزه مالک دامین می‌تواند با پرداخت جریمه دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.