تور دیتاسنتر

تور دیتاسنتر

میزبان پایتخت بر بستر ۵ دیتاسنتر مطرح دنیا سرویس‌های میزبانی و هاست و سرور مجازی خود را ارائه می‌کند.

حرکتی بلند پروازانه با سرورهای داکر و کوبرنتیز میزبان پایتخت

تور دیتاسنتر و مرکز داده پردازی