درآمد از تولید محتوا

لذت سرعت چند برابری میزبانی وب و هاست میزبان پایتخت با سری جدید سرور NGINX

تولید محتوا به مشارکت در اهدای اطلاعات در رسانه دیجیتال گفته می شود.

شرایط کسب درآمد از تولید محتوا

  • تولید ترافیک سرور شما باید در شبکه داخلی ایران و شبکه IXP باشد تا محاسبه گردد و درآمدی به ترافیک بین الملل تعلق نمی گیرد.
  • نسبت ترافیک می بایست رعایت شود و نسبت ارسال به دریافت می بایست حداقل 1 به 10 باشد. در غیر این صورت هزینه ترافیک دریافتی به مبلغ هر ترابایت 200 هزار تومان از میزان تولید محتوا کسر می گردد.
  • برای کسب درآمد در شرایط ارائه تجهیزات سخت افزاری از سوی میزبان پایتخت باید محتوای تولید شده ماهیانه هر سرور بیش از 10 برابر فضای اختصاص یافته به سرور باشد. به طور مثال برای سروری که 10 ترابایت فضای هارد به آن اختصاص یافته است برای رسیدن به حد نصاب جهت کسب درآمد تولید محتوا باید حداقل 100 ترابایت تولید ترافیک داشته باشد.
  • در صورتیکه میزان تولید محتوا ماهیانه بیش از 5 برابر و کمتر از 10 برابر باشد هزینه سرور اختصاص یافته از سوی میزبان پایتخت رایگان خواهد بود اما درآمدی به آن تعلق نمی گیرد و اگر میزان تولید محتوا کمتر از 5 برابر باشد هزینه سرویس یا سرور اختصاص یافته به کاربر دریافت می شود.

فرم محاسبه درآمد از تولید محتوا

توسط فرم روبرو می توانید به صورت آنی درآمد ماهیانه دریافتی خودتان را بابت تولید محتوا محاسبه نمایید. برای این منظور کافیست مقادر مربوطه را به صورت دقیق پر نمایید و سیستم به صورت خودکار مبلغ دریافتی و کلیه هزینه ها را به صورت ماهیانه برای شما محاسبه خواهد کرد.

اینجانب طبق تعرفه تولید محتوا و با پذیرش شرایط کسب درآمد از تولید محتوا اقدام به ایجاد ترافیک ماهیانه بر اساس

سرعت میانگین (گیگابیت بر ثانیه) (گیگابیت بر ثانیه)
ترافیک حجمی (ترابایت) به میزان (ترابایت)
می نمایم و درخواست دارم که تجهیزات از سوی میزبان پایتخت تامین شود و فضای هارد مورد نیاز (ترابایت) ترابایت می باشد.