قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

رعایت قوانین و مقررات میزبان پایتخت برای تمامی مشتریان این شرکت الزامیست.

حرکتی بلند پروازانه با سرورهای داکر و کوبرنتیز میزبان پایتخت

میزبان پایتخت متعهد به قوانین و مقررات

این توافقنامه محتوی مطالب و ارجاعیات سیاست‌های فعلی مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت بوده و برای هر یک از محصولات و خدمات قابل دسترس شرکت اعمال می‌شود. این توافقنامه توسط مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت که در این توافقنامه “مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت” نامیده می‌شود از یک طرف و شما (وکیل، نماینده، وارث و جانشین شما) که در این توافقنامه “مشترک” نامیده می‌شوید از طرف دیگر، تنظیم شده و از لحظه تائید که بعنوان امضای الکترونیکی شما تلقی میگردد معتبر و قابل اجراست. این توافقنامه شرایط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را تعیین نموده و تعهدات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به مشترک و بالعکس تعهدات مشترک به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترک تشریح می‌کند. این توافقنامه مانند دیگر سیاست‌های مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت، به همراه تمامی‌تغییرات ضمیمه آن، تشکیل دهنده توافقنامه‌ای کامل و اختصاصی بین مشترک و مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت می‌باشد که در رابطه با چگونگی نحوه استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت می‌باشد و همچنین تکمیل کننده تمامی‌پیشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلی می‌باشد.

تمامی سیاستنامه‌ها و توافقنامه‌های مربوط به خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به صورت بخش های جداگانه در این توافقنامه آمده است که شامل سیاستنامه های مورد بحث (UDRP) نیز می‌باشد. با تهیه محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت، مشترک موافقت مینماید که تمامی‌ شرایط و توافقنامه های پیوست را که بخشی از این توافقنامه هستند درک و موافقت نموده که به آن عمل نماید. علاوه بر تمامی‌ نقل و انتقالات مالی انجام شده توسط مشترک، مشترک با شرایط این توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالی که توسط هر کسی که بعنوان جانشین مشترک یا هر کسی که از اشتراک ایجاد شده توسط مشترک در مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت استفاده می‌کند انجام می‌شود نیز موافقت میکند، حتی درصورتیکه نقل و انتقال به جانشینی از مشترک انجام نشده باشد. قوانین کلی مطرح شده در بند “الف” در مورد تمامی‌مشترکین مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اعمال می‌شود. توافقنامه‌های خاص مربوط به خدمات و یا محصولات، در بند “ب” مطرح شده‌اند که هر یک صرفا در مورد مشترکینی که آن محصولات یا خدمات را تهیه نموده‌اند قابل اجراست.

مشترک متعهد می‌شود که با تغییراتی که ممکن است مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هر از چند گاهی در این توافقنامه ایجاد کند موافقت نموده و محدودیتهایی را که پس از اعمال این تغییرات ایجاد می‌شود رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور کامل و تا زمانی که از خدمات و محصولات استفاده می‌کند و از مزایای آن بهره می‌برد، اجرا شود. چنانچه مشترک در استفاده از محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت انصراف دهد، هیچ وجهی از سوی مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مسترد نمی‌گردد. مشترک می‌پذیرد که در صورت تمایل به قطع استفاده از خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مسئول خواهد بود که این موضوع را به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اطلاع دهد. بدیهی است اطلاع‌رسانی مشترک نباید زودتر از ۱۵ روز پیش از تاریخ پرداخت و دیرتر از ۳ روز پیش از تاریخ پرداخت صورت گیرد.

مشترک موافقت می‌نماید که با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اطلاعات صحیح در اختیار مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت قرار دهد و مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت برای برقراری هرگونه ارتباط با مشترک از اطلاعات ارائه شده توسط مشترک استفاده نماید چنانچه اطلاعاتی که ارائه میدهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعت شما داشته باشد مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشترک را قطع و حساب وی را مسدود نماید.

شما می‌توانید در این قسمت رویه حفظ اطلاعات محرمانه در مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را مطالعه فرمائید که در مورد تمامی محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اعمال میشود.

این رویه در برگیرنده حقوق مشترک و مسئولیت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی مشترک است. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت از اطلاعات مشترک بر خلاف و غیر از اهداف و محدودیتهای ذکر شده در رویه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد کرد.

مشترک متعهد می‌گردد که محرمانه بودن کلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نماید. مسئولیت تمامی عملیاتی که بوسیله حساب مشترک انجام گیرد به عهده خود مشترک است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد باید سریعا به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اطلاع داده شود.بدیهی است مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان که بر اثر استفاده فرد دیگری از کلمه عبور و یا حساب مشترک با و یا بدون اطلاع مشترک انجام شده نمی‌پذیرد. مشترک همچنین موافقت می‌نماید که مسئولیت خسارت‌های وارده احتمالی به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت یا دیگر مشترکین که در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب یا کلمه عبور مشترک بوده به عهده مشترک می‌باشد. مشترک می‌بایست به دلایل امنیتی اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی دیگران به اطلاعات حساب، نام کاربری و کلمه عبور خود احتیاط نماید. بدیهی است مسئولیت تمامی عملیاتی که از طریق حساب مشترک انجام می‌گیرد، چه بوسیله خود مشترک و چه بوسیله جانشین و نماینده وی و یا افراد متفرقه و یا به هر طریق دیگر، به عهده مشترک می‌باشد. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت از پذیرفتن مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب مشترک با و یا بدون اجازه مشترک خودداری می‌کند.

مشترک موافقت می‌نماید که هیچگونه استفاده خلاف قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین جاری بین الملل انجام ندهد.
چنانچه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به علت استفاده غیرقانونی مشترک از خدمات و محصولات و یا به دلیل ارسال هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی اطلاعات مشترک را حذف و اقدامات اصلاحی انجام دهد هیچگونه وجهی قابل استرداد به مشترک نخواهد بود.
مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانین، مقررات و بطور کلی روال قانونی و درخواست دستگاه های قضایی و دولتی، ضروری می‌داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال یا حذف هرگونه موارد یا اطلاعات را به صورت کلی یا جزئی به صلاحدید مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در هر زمان برای خود محفوظ می‌دارد.
چنانچه خدمات یا محصولاتی توسط مشترک تهیه شده باشد مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اجباری برای نظارت بر استفاده مشترک از خدمات و محصولات را ندارد.
مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که استفاده از خدمات و محصولات را بررسی نموده و به اختیار خود آنرا لغو نماید.
مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مجاز است دسترسی مشترک به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دلیل بدون اطلاع قبلی قطع و یا مسدود نماید.
چنانچه استفاده مشترک از محصولات و خدمات منجر به اقدام و یا تهدید قانونی علیه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت، شرکتهای وابسته و یا شرکاء گردد، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس دهی به مشترک خود خاتمه دهد.
مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت همه حساب‌ها را برای استفاده بیش از حد فضا و یا پهنای باند، مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت مشاهده استفاده بیش از میزان تعیین شده، بمنظور دریافت هزینه مازاد و یا قطع سرویس مشترک اقدام می‌نماید.
پهنای باند سرویس ها به صورت دوره مشخص می‌باشد که دوره‌های آن اول هر ماه میلادی و اول سال میلادی می‌باشد.
چنانچه استفاده مشترک از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی باشد مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مجاز به لغو سرویس مشترک خواهد بود.
اعمال غیراخلاقی عبارتند از اعمالی که جهت افترا زدن، آسیب زدن، سوء استفاده، تهدید، بدگویی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی که مغایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و بین‌الملل می‌باشند، اعمالی که جهت تشویق دیگران به رفتارهای غیرقانونی از قبیل و نه محدود به جنایت، استفاده غیراخلاقی از تصاویر کودکان و … طراحی شده‌اند. اعمالی که حریم شخص ثالث و یا یک نژاد یا ادیان و مقدسات را مورد تعارض قرار می‌دهند. فعالیتهایی که جهت جعل هویت شخص ثالث، وارد شدن به رایانه و یا شبکه دیگران به طور غیر مجاز (هک کردن)، انتشار ویروسهای اینترنتی و اعمال تخریب دیگران طراحی شده‌اند و یا فعالیت‌هایی که به هرصورت منجر به آزار کودکان گردد. بدیهی است اعمال غیر اخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی‌گردد.

مشترک موافقت می‌نماید که هیچگونه استفاده خلاف قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین جاری بین الملل انجام ندهد.

چنانچه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به علت استفاده غیرقانونی مشترک از خدمات و محصولات و یا به دلیل ارسال هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی اطلاعات مشترک را حذف و اقدامات اصلاحی انجام دهد هیچگونه وجهی قابل استرداد به مشترک نخواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانین، مقررات و بطور کلی روال قانونی و درخواست دستگاه های قضایی و دولتی، ضروری می‌داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال یا حذف هرگونه موارد یا اطلاعات را به صورت کلی یا جزئی به صلاحدید مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در هر زمان برای خود محفوظ می‌دارد.

چنانچه خدمات یا محصولاتی توسط مشترک تهیه شده باشد مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت اجباری برای نظارت بر استفاده مشترک از خدمات و محصولات را ندارد.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که استفاده از خدمات و محصولات را بررسی نموده و به اختیار خود آنرا لغو نماید.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مجاز است دسترسی مشترک به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دلیل بدون اطلاع قبلی قطع و یا مسدود نماید.

چنانچه استفاده مشترک از محصولات و خدمات منجر به اقدام و یا تهدید قانونی علیه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت، شرکتهای وابسته و یا شرکاء گردد، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتیجه این اقدامات به ادامه سرویس دهی به مشترک خود خاتمه دهد.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت همه حساب‌ها را برای استفاده بیش از حد فضا و یا پهنای باند، مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت مشاهده استفاده بیش از میزان تعیین شده، بمنظور دریافت هزینه مازاد و یا قطع سرویس مشترک اقدام می‌نماید.

پهنای باند سرویس ها به صورت دوره مشخص می‌باشد که دوره‌های آن اول هر ماه میلادی و اول سال میلادی می‌باشد.
چنانچه استفاده مشترک از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (spam) و یا موارد غیر اخلاقی باشد مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مجاز به لغو سرویس مشترک خواهد بود.

اعمال غیراخلاقی عبارتند از اعمالی که جهت افترا زدن، آسیب زدن، سوء استفاده، تهدید، بدگویی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی که مغایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و بین‌الملل می‌باشند، اعمالی که جهت تشویق دیگران به رفتارهای غیرقانونی از قبیل و نه محدود به جنایت، استفاده غیراخلاقی از تصاویر کودکان و … طراحی شده‌اند. اعمالی که حریم شخص ثالث و یا یک نژاد یا ادیان و مقدسات را مورد تعارض قرار می‌دهند.
فعالیتهایی که جهت جعل هویت شخص ثالث، وارد شدن به رایانه و یا شبکه دیگران به طور غیر مجاز (هک کردن)، انتشار ویروسهای اینترنتی و اعمال تخریب دیگران طراحی شده‌اند و یا فعالیت‌هایی که به هرصورت منجر به آزار کودکان گردد. بدیهی است اعمال غیر اخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی‌گردد.

فعالیت هایی اعم از استفاده به عنوان سرویس های پروکسی، VPN و انواع تانل هایی که منجرب گردد ترافیک به صورت متقارن از طریق سرور منتقل گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز می باشد و سرویس لغو خواهد گشت.

هرگونه استفاده از سرویس ها بابت عبور از سیستم فیلترینگ غیر مجاز می باشد و سرویس لغو خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از یك حساب و یا تشخیص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و یا نامه های ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر این، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعیین شده پس از برآورد خسارات وارد شده به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت میباشد. مشترك تائید می كند كه مفاد سیاستنامه عدم ارسال هرزنامه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را مطالعه و درك نموده و رعایت كردن آنها را پذیرفته است. این شرایط برای استفاده از تمامی خدمات و محصولات قابل اجراست.

حداقل هزینه خسارت ناشی از ارسال هرزنامه و قرارگیری در لیست های سیاه ضد اسپم برابر 185 هزار تومان بابت سرویس داخل ایران و سرویس های خارج بسته به قرارگیری در مکان جغرافیایی مرکزداده OVH برابر 49.95 دلار کانادا یا 49.95 پوند انگلستان خواهد بود.

برروی سرویس های میزبانی وب اشتراکی محدودیت ارسال 150 ایمیل در ساعت وجود دارد که مشترک بیش از این مقدار نمی بایست ایمیل ارسال نماید. سرویس های اختصاصی و سرور مجازی محدودیت ارسال ایمیل ندارند ولی همواره می بایست شرایط ارسال ایمیل را رعایت نمایند تا آدرس آی پی در لیست های سیاه اسپم قرار نگیرد.

میزبان پایتخت کلیه سرویس های ثبت شده از سوی مشترک چه مرتبط و چه غیر مرتبط با سرویس متخلف باشد را ضبط می نماید و فعالسازی سرویس تنها منوط به پرداخت هزینه خسارت می باشد.

سرویس مربوطه برای بار اول مسدود و در صورت تکرار مجدد به طور کامل حذف و لغو می گردد، همچنین با توجه به هشدار قبلی در رابطه با تخلف اطلاعات سرویس مربوطه غیر قابل بازیابی خواهد بود.

كلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكیت معنوی مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت متعلق به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هاست است. مشترك موافقت می كند كه هیچ سود یا امتیازی در این مالكیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود كه هیچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.

مشترك درك و موافقت می كند كه كلیه محتویات و موارد موجود در این موافقتنامه، سایر رویه ها و وب سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می باشد و مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت صادر كننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می دارد، همچنین مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صریح كتبی از مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت یا صادركننده امتیاز آن منع شده است. هیچ گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز،
علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالكیت یا پروانه دیگر بوسیله این توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

نانچه مشترك محصولات نرم افزاری گواهی شده مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را تهیه نماید، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به مشترك یك جواز محدود، غیر انحصاری، غیر قابل انتقال برای استفاده از نرم افزار ارائه می دهد.

مشترك می تواند نرم افزار را بر روی هر پایگاه اطلاع رسانی اجرا نماید اما نمی تواند آن را بر روی 2 و یا چند پایگاه اطلاع رسانی بطور همزمان نصب كند.

مشترك نمی تواند در نرم افزار تغییرات اعمال نموده و یا با نرم افزارهای دیگر تركیب نماید همچنین نمی تواند نرم افزاری را از این نرم افزار مشتق و یا plug-in مبتنی بر نرم افزار ایجاد نماید.

هیچ عملی برای دستیابی به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمی باشد.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت تمامی حقوق نرم افزار را برای خود محفوظ می دارد.

نرم افزار و تمامی نسخه های كپی آن كه مشترك به طور مجاز تهیه نماید تحت مالكیت معنوی مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هستند.

كد منابع (Source Code) نرم افزار دارایی انحصاری مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت بوده و نرم افزار از طریق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ایران محافظت می شود.

بجز حقوقی كه در این توافقنامه صریحا به مشترك اعطا شده هیچ حق دیگری نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمی گیرد و كلیه حقوق آن برای مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت محفوظ می باشد.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت محصولات نرم افزاری خود را بدون هیچ نوع ضمانت و گارانتی صریح یا ضمنی ارائه می دهد با این وجود محدودیتی برای ارائه ضمانتهای ضمنی در حین فروش ندارد.

منابع مصرفی

میزبان پایتخت سرویس های خود را بر بسترهای سیستم های اختصاصی ارائه می دهد و این بدان معنا می باشد که هر یک از پلان های ارائه شده و خدمات ارائه شده از سوی این شرکت دارای محدودیت بر اساس مقادیر پردازنده، حافظه اصلی، شبکه و … می باشد که مشترک یا صاحب امتیاز آن سرویس تنها مجاز به استفاده از منابع تعریف شده برروی پلان و نوع محصول مربوطه می باشد. بدیهی است برای آشنایی از مقادیر محدودیت ها می توانید با بخش فروش میزبان پایتخت تماس حاصل نمایید همچنین امکان وجود دارد که با پرداخت هزینه مربوطه و تغییر در شرایط قرارداد محدودیت های اعمال شده را تغییر دهید.

مقادیر نامحدود

میزبان پایتخت برپایه حفظ کیفیت خدمات خود استوار است و این بدان معنا می باشد که مقادیر نامحدود در این سیستم وجود ندارد و خدمات نامحدود ارائه نمی شود. مقدار نامحدود یک مقدار اسمی است که تنها در هر کجا که به وضوح در مقابل خصوصیت آن ذکر شده باشد این مقدار ارائه می شود و در شرایط دیگر تمامی سرویس ها محدودیت های مربوطه را دارند.

استفاده بیش از حد

استفاده بیش از حد مجاز از منابع سیستمی میزبان پایتخت و سرور های این شرکت موجب قرارگیری سرویس در دسته استفاده غیر قانونی و خلاف شرع می گردد و میزبان پایتخت مجاز است در این شرایط سرویس مربوطه را بی قید و شرط غیر فعال، حذف و لغو نماید.

میزبان پایتخت تمام توان خود را در جهت تهیه نسخه ی پشتیبان از وب سایت کاربران به صورت مداوم بکار میگیرد، ولی همانند هر سیستم رایانه ای دیگری، پشتیبان گیری میتواند ناموفق باشد. به همین منظور ما به شما توصیه میکنیم دائما یک نسخه ی پشتیبان از وب سایت خود تهیه نمایید. مسئولیت و پاسخگویی در قبال فایلهای آپلود شده بر روی سرورهای میزبان پایتخت توسط سرویس گیرنده (مشتری) به عهده ی شخص سرویس گیرنده بوده و هیچ مسئولیتی در این زمینه متوجه میزبان پایتخت نخواهد بود. میزبان پایتخت به هیچ وجه مسئولیت خرابی و آسیب دیدگی فایلهای کاربران، وب سایت کاربران و یا هر نوع خرابی و یا آسیب دیدگی دیگر که در اثر بی دقتی و یا اشتباه کاربر به وجود آمده باشد را نمیپذیرد. میزبان پایتخت موظف به تهیه بک آپ از کلیه ی فایلها و اطلاعات کاربر نظیر (و نه محدود به) وب سایت ها، دیتابیس ها، فایلهای وب، ایمیل ها و فایلها و اطلاعات دیگر کاربر نمیباشد. میزبان پایتخت ضمانت نمیکند که فایلها و وب سایت های کاربران به هیچ وجه حذف و یا خراب نمیشوند و همچنین ضمانت نمیکند که نسخه ی پشتیبان از سایتهای کاربران همیشه موجود باشد. کاربران موظف هستند که همیشه از فایلها و وبسایتهای خود نسخه ی پشتیبان تهیه کنند و بر روی رایانه ی شخصی خود نگهداری نمایند. همچنین میزبان پایتخت مؤکدا توصیه میکند یک نسخه ی پشتیبان اضافی (بر روی CD، رایانه دیگر و …) برای جلوگیری از از دست دادن فایلها و و داده های خود تهیه و نگهداری نمایند. سرویس گیرنده وظیفه ی تهیه ی نسخه ی پشتیبان از وب سایت و اطلاعات خود را دارد.

* میزبان پایتخت برای حفظ امنیت اطلاعات کاربران نسخه پشتیبان را در بستر دیگری خارج از مرکز داده سرویس شما قرار می دهد تا در شرایط تحریم و یا مشکلات امنیتی همواره دسترسی به نسخه پشتیبان امکان پذیر باشد که این عملیات بسیار هزینه بر می باشد و شرکت میزبان پایتخت هزینه آن را متقبل شده است.

اما برروی سرویس های این شرکت این خدمات موجود می باشد و کاربر (مشتری) می تواند از طریق پرتال کاربران آخرین نسخه پشتیبان خود را بارگزاری نماید که هزینه هر بار بارگزاری برابر 49900 تومان می باشد. این نسخه پشتیبان توسط شرکت میزبان پایتخت تهیه شده است.

این امکان تنها در سیستم میزبان پایتخت وجود دارد که نسخه پشتیبان شما به اکانت گوگل درایو یا فایلگانی یا Amazon S3 شما منتقل گردد و هزینه هر بار انتقال به گوگل درایو یا Amazon S3 برابر 49900 تومان الی 99900 تومان بسته به حجم سرویس می باشد. این عملیات تنها از طریق پرتال کاربران انجام می گیرد و کاربر می بایست در حساب کاربری خود حداقل مبلغ 49900 تومان اعتبار داشته باشد. هزینه ذکر شده بسته به نوع و شرایط اکانت متفاوت است و در پرتال کاربران هر اکانت ذکر شده است.

عملیات بک آپ گیری و ایجاد نسخه پشتیبان برای سرویس های فعال تنها از طریق پرتال کاربران می باشد و امکان دیگری وجود ندارد و با لغو یا عدم تمدید سرویس این عملیات متوقف می شود و امکان ایجاد نسخه پشتیبان برای سرویس های معلق وجود نخواهد داشت.

بارگزاری نسخه پشتیبان سرویس خارج از بستر سرورهای پشتیبان گیری میزبان پایتخت یا Amazon S3 و Google Drive هزینه 149900 تومان در بر دارد.

بارگزاری نسخه پشتیبان یا انتقال آن بابت هر نام کاربری می باشد و هزینه ذکر شده بابت هر نام کاربری است و در سرویس های نمایندگی وب یا سرور مجازی تحت حساب کاربری شما نام های کاربری زیادی وجود دارد که هزینه آن به صورت جداگانه هر نام کاربری محاسبه می گردد. همان طور که ذکر شد هزینه انتقال و بارگزاری نسخه پشتیبان بابت هر نام کاربری برابر 49000 تومان می باشد.

سرویس های سرور مجازی نسخه پشتیبان ندارد و کاربر موظف است خود نسخه پشتیبان از سرویس خودش تهیه نماید، میزبان پایتخت به صورت رایگان فضای FTP برای ایجاد نسخه پشتیبان در اختیار کاربر می گذارد که می تواند نسخه پشتیبان تهیه شده خود را در داخل آن فضای FTP ذخیره سازی نماید و در صورت نیاز به فضای بیشتر امکان تهیه فضای پشتیبان فراهم می باشد.

كلیه هزینه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت می شوند و غیر قابل بازگشت می باشند مگر اینكه به نوعی صریحا ذكر شده باشد، حتی اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعیین شده به حال تعلیق درآید، قطع و یا واگذار گردد.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت صریحا این حق را برای خود محفوظ می دارد كه قیمت گذاری را بوسیله پست الكترونیك و یا بر روی وب سایت رسمی خود(ehost.host) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهای اعتباری تعیین شده، واریز به حساب بانكی، چك های حقیقی و حقوقی و روشهای دیگری كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سیستم پیش پرداخت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت قابل انجام است. مشترك می‌تواند از طریق روشهای پرداخت تعیین شده، حساب پیش پرداخت خود را شارژ نماید.

چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاریخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خرید تعیین می‌شود مگر اینكه تاریخ خرید بعد از بیست و نهم ماه باشد.در این صورت تاریخ پرداخت صورت‌حساب بیست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و یا طولانی تر داشته باشد و گزینه تمدید اتوماتیك را انتخاب كرده باشد ،مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به طور اتوماتیك سرویس مورد نظر را تمدید خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودی پیش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهای جاری مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت دریافت خواهد كرد.

چنانچه به هر دلیل مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت موفق به دریافت بدهی مشترك، از طریق روشهای پرداخت تعیین شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت می‌نماید كه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مشترك را برای تسویه بدهی‌ تحت پیگرد قانونی قرار دهد. چنانچه پرداختهای مشترك توسط كارت اعتباری انجام گیرد و اگر به هر دلیل مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت نتواند كل مبلغ بدهی مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباری وی دریافت نماید مشترك موافقت می‌نماید كه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مشترك را برای تسویه بدهی‌ تحت پیگرد قانونی قرار دهد. بمنظور تسویه بدهی، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خود را مجاز میداند تا بلافاصله سرویس مشترك را كه بوسیله مشترك یا از طریق وی تهیه و یا تمدید شده‌اند بدون هیچگونه اطلاع قبلی لغو و یا مسدود نماید.

صورت حساب هزینه‌ها از طریق روش پرداخت انتخابی مشترك دریافت می‌شود. مشترك می‌تواند هر زمان كه مایل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت “افزایش اعتبار” خود تعیین نماید. مشترك توافق می‌كند كه در مورد تمدید خدمات دریافتی خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت موفق به دریافت هزینه سرویس مشترك از طریق روش پرداخت انتخابی وی نشود، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هیچ مسئولیتی در قبال مشترك و یا شخص ثالث نخواهد داشت.

ب) سیستم پیش پرداخت

مشخصات سیستم

با استفاده از سیستم پیش پرداخت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در حقیقت مشترك پیشاپیش وجهی را به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت می‌پردازد و هر زمان كه مایل بود از موجودی حساب پیش پرداخت خود استفاده می‌نماید. بدیهی است در زمان خرید نیز بجای پرداخت در اصل یك مرتبه موجودی به حساب مشترك واریز و همان لحظه نیز توسط سیستم برداشت میشود تا بدین ترتیب روال استفاده از سیستم پیش پرداخت برای همه محصولات و خدمات در هر حالت رعایت شود. مشترك در مقابل خدمات و محصولاتی كه از مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خریداری می‌نماید و مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت به وی ارئه می‌دهد توافق می‌كند كه هزینه آنها را با استفاده از این سیستم انجام دهد.

پرداخت مشترك می تواند از طریق كارت های اعتباری تعیین شده، حوالجات تلفنی/تلگرافی، حواله و یا چك حقیقی یا حقوقی و یا روشهای پرداخت تعیین شده صورت گیرد. مشترك موافقت می‌نماید چنانچه چك بانكی وی وصول نگردد علاوه بر طی روال قانونی، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل 4% از كل مبلغ چك وصول نشده میباشد، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خود را مجاز میداند این جریمه را بدون اطلاع قبلی از حساب مشترك دریافت نماید.

مشترك می‌تواند هر زمان كه مایل باشد مقدار موجودی باقی مانده در حساب خود را از قسمت “گزارش حساب”در وب سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت بررسی نماید. در صورت تمایل به بسته شدن حساب و درخواست استرداد وجه، 15% ( از اعتبار مصرف نشده ) به عنوان كارمزد كسر و ما بقی به مشترك مسترد خواهد شد.

تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به سیستم پیش پرداخت بر اساس ریال ایران، پوند انگلستان و یا دلار آمریكا صورت می‌گیرد و مسئولیت محاسبه و تبدیل واحد ارزهای دیگر به ریال ، پوند و یا دلار آمریكا قبل از واریز به حساب بر عهده مشترك می‌باشد،حداقل و حداكثری برای پرداخت وجود ندارد.

خریدهای بالاتر از 50.000.000 ریال منجر به در نظرگرفتن 5% تخفیف برای مشترك بصورتی است كه در خریدهای بعدی وی محاسبه خواهد شد، مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خود را مجاز میداند كه هر زمان نسبت به لغو و یا تغییر این تخفیف اقدام نماید.

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت

استفاده از موجودی حساب پیش پرداخت تنها برای خرید محصولات و خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت از طریق وب سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت امكان پذیر است. هیچ خریدی بدون تكمیل موجودی حساب مشترك (حداقل به میزان خرید مورد نظر) صورت نمی‌گیرد. مشترك می‌تواند هر زمان كه مایل بود اعتبار خود را افزایش دهد. مشاهده ریز عملكرد مربوط به حساب مشترك از طریق لینك “كاركرد حساب” در كنترل پنل اعضاء در وب سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت امكان پذیر می‌باشد.حساب مشترك خرید‌های انجام شده، وجه باقی مانده در حساب، مبلغ هر خرید انجام شده، زمان انجام و … را نمایش می‌دهد. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را بمنظور اجرای هرگونه حكم قضائی، روال قانونی و درخواستهای دولتی ضروری می‌داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال و یا یا حذف هرگونه اطلاعات را به صورت كلی و یا جزئی به روش جدید مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در هر زمان برای خود محفوظ می‌دارد.

ضمانتهای ویژه

مشترك توافق می‌نماید كه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هیچگونه ضمانت خاصی در ارتباط با سیستم پیش پرداخت ندارد. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت صریحا این حق را برای خود قائل است كه به روش جدید خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحدید لغو نموده و یا انتقال دهد این امر جهت حفظ پایداری روال حقوقی، مدنی یا جنایی برای مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت،شركت‌های وابسته، نمایندگان، متصدیان ،مدیران و كارمندان آن می‌باشد.


مشترك یا هر شخص دیگر كه به نمایندگی از مشترك این توافقنامه را با عمل تائید، به صورت الكترونیكی امضا می‌نماید، بدین وسیله اعلام می‌كند و متعهد می‌شود كه دارای حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه رادارا میباشد و هیچ‌ یك از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می‌شود كه 18 سال یا بیشتر سن دارد و یا وكیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمین می نماید كه تمام كارهایی را كه انجام می‌دهد با علم بر اینكه بر منافع قانونی دیگران آسیب نمی‌زند و با منافع آنها در تضاد نیست انجام می‌دهد.

رکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت تحت هیچ شرایطی در برابر خسارات غیرمستقیم و اتفاقی(از قبیل از دست رفتن اطلاعات و …)‌ مسئول نمی‌باشد، حتی اگر این ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتی (صریح یا ضمنی)‌، نقض توافقنامه و رویه‌های جانبی آن بوده و یا عدم توانایی مشترك در استفاده از محصولات و یا خدمات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت و یا به هر علتی از دست رفتن اطلاعات و فایلها باشد. اگر چه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت احتمال چنین خسارتی را گوشزد كرده باشد، برخی شرایط مسئولیت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثنی گردد كه در همچین شرایطی مسئولیت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت محدود به قانون می‌گردد. مشترك موافقت می‌كند كه در هیچ شرایطی حداكثر مسئولیت تقبل شده توسط مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در برابر خسارات احتمالی بیش از كل مقدار پرداختی شما به ازای خدمات و محصولات مشخص خریداری شده نگردد.

انتهای بند 12 برخی از حوزه‌های قضایی اجازه رد ضمانت ضمنی را نمی‌دهند ،در این موارد موردشرح داده شده در بالا در مورد شما قابل اجرا نمی‌باشد .

بند 21 ابقاء بندهای 1،7،10،12،13،14،15،16،17،18،19،20،21،22 در توافقنامه در صورت لغو شدن یا خاتمه یافتن توافقتامه به قوت خود باقی می‌ماند .

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی در فروش و غیره را نقض می‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه میشوند. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هیچگونه ضمانتی مبنی بر اینكه محصولات و خدمات احتیاجات مشترك را برآورده می‌كنند ، سرویسها قطع نمی‌شوند، بدون خطا هستند و با معایب برطرف خواهند شد ارئه نمی‌دهد. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هیچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتایج استفاده از آنها ارائه نمی‌دهد.

مشترك توافق می‌كند كه از مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت، پیمانكاران، نمایندگان، كارمندان، مدیران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب و یا هزینه شامل حق الوكاله كه ناشی از ادعا، عملكرد و یا تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمایندگان مشترك و یا هر فرد دیگر كه از اشتراك، محصولات یا خدمات مشترك با و یا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت خریداری نموده است) و یا نقض مفاد توافقنامه‌های موجود در این توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نماید. علاوه بر این مشترك موافقت می‌نماید كه از مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در مقابل هرگونه ضرر، مسئولیت، آسیب یا هزینه شامل حق ‌الوكاله كه ناشی از نقض ضمانتها ذكر شد و در این توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعایی مبنی بر اشتراك شما به كپی‌رایت ، علامت تجاری، حق مالكیت معنوی شخص دیگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالی را بپردازد. این غرامات علاوه بر غرامتهایی است كه مشترك از طرف خود پرداخت می‌نماید. چنانچه شكایتی علیه  مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در حال اجرا یا ارسال باشد مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت باید در این مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال این تعهد‌نامه به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود. مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت مجاز خواهد بود در مقابل چنین ادعاهایی به روش جدید خود از خود دفاع نماید. مشترك متعهد می‌شود كه در صورت بروز چنین ادعاهایی بلافاصله مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را جهت كنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت همكاری نماید و همچنین توافق می‌نماید چنانچه مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتی ، اداری یا قضایی در رابطه با اشتراك مشترك در مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت گردد، علاوه بر تغییر كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام دیگری را كه جهت رعایت قوانین دولتی، اداری یا قضایی لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

مشترك موافقت می‌نماید كه محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در دادگاه تهران و یا كمیته مبارزه با جرائم رایانه ای واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی كه در این توافقنامه روش شده‌اند شكایتی به دادگاه ارئه دهد.

كلیه ابلاغها و اعلانات مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سایت اعلام خواهند شد. اخطارهای مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونیك و یا آدرس پستی مشترك ارسال می‌شوند. در هرصورت تاریخ دریافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته می‌شود. اعلانات و ابلاغهای مشترك به مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت میبایست به پست الكترونیك موجود در سایت مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت ارسال گردد.

عناوین موجود در این توافقنامه جنبه تفسیری دارند و چنانچه تضادی بین عناوین و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد میبایست مرجع عملكرد قرار گیرند .

توافقنامه حاضر شامل رویه‌ها و توافقنامه‌هایی كه در این قسمت اشاره شده (مانند رویه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بین مشترك و مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت برای محصولات و خدمات ذكر شده تلقی می‌گردد.

بخشهای این قراداد تفكیکپذیر میباشند. در صورتی كه بخشی از این قرارداد نامعتبر یا غیر اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزدیكترین شكل به متن اصلی تفسیر می‌گردد و سایر قسمتها و شرایط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

عدم اجرای بخشی از شرایط این توافقنامه و توافقنامه های ضمیمه آن توسط مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت در مقابل مشترك یا دیگران به منزله سلب حق اجرای این توافقنامه از مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت نمی‌باشد.

مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت همه تلاش خود را برای پایدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام می‌دهد با این همه مشكلات تفكیكی خاص و سایر عوامل خارج از كنترل مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت هر از چندگاهی ممكن است منجر به وقفه در سرویس‌دهی مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت گردند. مشترك موافقت می‌نماید مرکز فناوری اطلاعات میزبان پایتخت را برای نتایج این وقفه‌ها مسئول نداند.

هیچ قسمتی از این قرارداد صریحا و یا ضمنی به مفهوم اعطای حقوق، مزایا و یا تعهدی به شخص ثالث نمی‌باشد، مگر مواردی كه در این توافقنامه ذكر شده‌اند.

مشترک خدمات میزبان وب پایتخت متعهد می گردد که در صورت استفاده از خدمات پشتیبانی از طریق تلفن، سیستم درخواست پرتال کاربران و سیستم گفتگوی آنلاین می بایست هزینه پشتیبانی که از طریق فاکتور برای آن شخص یا شرکت صادر می گردد را ظرف 3 روز کاری پرداخت نماید و عدم پرداخت آن موجب لغو، ضبط و حذف کلیه اطلاعات، محصولات و سفارشات انجام شده از سوی کاربر می شود. همچنین میزبان پایتخت مسئولیتی در قبال بازگردانی اطلاعات لغو شده نخواهد داشت و در نهایت هزینه ای بابت خسارات احتمالی ناشی از لغو سرویس به مشترک پرداخت نخواهد شد.

در میزبان پایتخت این امکان وجود دارد که سفارش های ثبت شده و پرداخت شده که به صورت فعال در آمده اند و قابل استفاده می باشند تا 7 روز از تاریخ ثبت سفارش لغو گردند و هزینه آن با احتساب کارمزدها و مصارف و کارکردهای شرکت و خدمات پشتیبانی و در نهایت کلیه خدمات ارائه شده از سوی میزبان پایتخت که از مبلغ اصلی پرداخت کسر می گردد به حساب کاربر واریز گردد.

اصلی ترین شرط لغو و بازگشت هزینه بدین صورت می باشد که طبق توافقنامه و اطلاعات سرویس سیستم کارکرد صحیح را نداشته باشد ، لذا مشکلات مربوط به کنترل پنل ها، عدم امکان دسترسی از شبکه های مختلف و مواردی از این قبیل شامل بازگشت هزینه پرداختی نمی گردد.

سرویس های مجموعه به صورت ماهیانه ارائه می گردند و لذا سفارشاتی که پرداخت طبق دوره ماهیانه می باشند شامل گرانتی بازگشت وجه نمی گردند.

هزینه راه اندازی سرویس جز هزینه غیرقابل بازگشت می باشد.

کاربران میزبان پایتخت در هر لحظه از طریق پرتال کاربران می توانند اقدام به لغو و حذف سرویس میزبانی خودشان نمایند. در نهایت هزینه ای بابت باقیمانده سرویس عودت نخواهد شد.