قوانین دامین

قوانین دامین

ثبت و تمدید هر پسوند دامین قانون خاص خود را دارد و برای ثبت یا تمدید آن می‌بایست قوانین را رعایت نمود.

حرکتی بلند پروازانه با سرورهای داکر و کوبرنتیز میزبان پایتخت

قوانین ثبت دامین چیست؟

مشاوره حرفه ای بگیرید!

قوانین دامین .ir:

 • حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می‌باشد.
 • تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می‌باشد.
 • در صورت تمایل به ثبت نام دامنه‌ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز است.
 • ثبت دامنه‌هایی که تداعی کننده فعالیت‌های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع می‌باشد.
 • ثبت دامنه با نام پسوندهای عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع می‌باشد.
 • ثبت دامنه با نام‌های مرتبط با اینترنت ممنوع می‌باشد. جهت مشاهده فهرست آنها بر روی این لینک کلیک کنید.
 • ثبت دامنه با نام‌های ایران، اسامی استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرها و کد آنها ممنوع می‌باشد. جهت مشاهده فهرست آنها بر روی این لینک کلیک کنید.
 • ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می‌باشد.
 • ارائه آدرس دقیق پستی و کد پستی ۱۰ رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می‌باشد.

قوانین ثبت دامنه .co.ir:

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می‌باشد.
 • این دامنه مخصوص شرکت‌های تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می‌باشد.
 • برای ثبت دامین های .co.ir می‌بایست شناسه شخص حقوقی در nic.ir ایجاد نمایید.

قوانین ثبت دامنه net.ir.:

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می‌باشد.
 • این دامنه مخصوص شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می‌باشد.

قوانین ثبت دامنه org.ir.:

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می‌باشد.
 • این دامنه مخصوص شرکت‌های غیر انتفاعی، انجمن‌های علمی، موسسات بین‌المللی ثبت شده و … بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می‌باشد.

قوانین ثبت دامنه ac.ir.:

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می‌باشد.
 • این دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می‌باشد.

قوانین ثبت دامنه sch.ir.:

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می‌باشد.
 • این دامنه مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می‌باشد.

قوانین ثبت دامنه gov.ir.:

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می‌باشد.
 • این دامنه مخصوص بخش های اجرایی موسسات و وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می‌باشد.

قوانین ثبت دامنه id.ir.:

 • کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می‌باشد.
 • این دامنه مخصوص اشخاص حقیقی تابع کشور ایران بوده و ارائه تصویر شناسنامه متقاضی الزامی می‌باشد.

قوانین دامین های جهانی (.com, .net, .org, .biz, .info):

 • حداقل طول دامنه ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می‌باشد.
 • تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می‌باشد.

قوانین دامین های .ws:

 • حداقل طول دامنه ۴ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می‌باشد.
 • تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می‌باشد.