داکر (Docker) و کوبرنتیز (Kubernetes)

داکر (Docker) و کوبرنتیز (Kubernetes)

در کمتر از 60 ثانیه نود کوبرنتیز خودتان را تحویل بگیرید و نامحدود داکـــر (Docker) بسازید

لذت سرعت چند برابری میزبانی وب و هاست میزبان پایتخت با سری جدید سرور NGINX

داکر چیست ؟

داکر (Docker) یک سیستم شبیه سازی سطح سیستم عامل است. داکر (Docker) بسته های نرم افزاری که با نام کانتینر (Container) شناخته می شوند را اجرا می کند. کانتینر (Containers) به صورت ایزوله شده از یکدیگر قرار دارند و اپلیکیشن، ابزار، کتابخانه و فایل های تنظیمات مخصوص خودشان را دارند.
تمامی کانتینر (Container) در داکر (Docker) برروی هسته مشخص سیستم عامل اجرا می شوند که بسیار سبک تر از سرور مجازی (Virtual Private Server) عمل می کند.