حامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

حامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

کودکان نیز در شرایط کرونایی پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ (سرپرست) خودشان را از دست داده اند

با حمایت مالی ما می توانند شرایط بهتری برای ادامه زندگی داشته باشند.

حرکتی بلند پروازانه با سرورهای داکر و کوبرنتیز میزبان پایتخت

حامی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

در شرایط گسترش ویروس کرونا لازم است که بیش از پیش حامی کودکان باشیم، از این رو شما نیز می توانید به کمپین حمایت مالی از کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست بپیونید.

متاسفانه خطر بیماری کرونا برای عزیزان میانسال و کهنسال بسیار شدید است و آمار از دست رفتن جان این عزیزان بسیار بالاست و در این شرایط کودکان بیشتری بی سرپرست شده است که با حمایت مالی می توانیم شرایط بهتری براین آن ها ایجاد نمایید.

کمک های شما

برای کمک می توانید از طریق درگاه آنلاین اقدام نمایید و هر میزان که شما کمک نمایید تا 50% کمک شما و سقف 1.000.000 تومان بابت هر تراکنش نیز از سوی میزبان پایتخت به این کمپین حمایتی اهدا خواهد شد.

مبلغ کمک میزبان پایتخت

میزبان پایتخت به صورت اولیه مبلغ 10.000.000 تومان به این کمپین اهدا نموده است.

پرداخت آنلاین

ریال