پرداخت – شماره حساب

پرداخت – شماره حساب

اطلاعات شماره حساب و شماره کارت برای پرداخت هزینه سرویس های میزبان پایتخت

لذت سرعت چند برابری میزبانی وب و هاست میزبان پایتخت با سری جدید سرور NGINX
درگاه بانک صادرات
صاحب حساب:کامران بیگلری
شماره حساب: 0303646187009
شماره کارت:
درگاه بانک سامان
صاحب حساب: کامران بیگلری
شماره حساب: 805-800-950474-1
شماره کارت:6219861021319297
درگاه بانک ملت
صاحب حساب: کامران بیگلری
شماره حساب: 1901064783
شماره شبا:IR900120020000001901064783